Cjenik

Cjena sa PDV-om
Pregled novog bolesnika ? €
Ponovni pregled(recall) bolesnika ? €
Davanje uputa bolesniku i upoznavanje bolesnika s učinkom usluga ? €
Lokalni (intraoralni) rentgenski snimak ? €
Lokalna anestezija ? €
Provodna anestezija ? €
RESTORATIVNA STOMATOLOGIJA
Privremeni ispun ? €
Kompozitni ispun na jednoj plohi ? €
Kompozitni ispun na dvije plohe ? €
Kompozitni ispun na tri plohe ? €
Pečatni ispun ? €
Zubni nakit (skyces) ? €
Izbjeljivanje u ordinaciji ? €
Kučno izbjeljivanje(po čeljusti) ? €
ENDODONCIJA
Zub s jednim kanalom u jednoj posjeti (vitalna ekstirpacija) ? €
Zub s jednim kanalom u više posjeta (nekroza,gangrena) ? €
Zub s dva kanala u više posjeta (nekroza,gangrena) ? €
Zub s tri kanala u više posjeta (nekroza, gangrena) ? €
STOMATOLOŠKA PROTETIKA
Djelomična proteza s metalnom osnovom ? €
Totalna proteza ? €
Privremena krunica ? €
Keramička krunica ? €
Nadogradnja ? €
Cirkonska krunica ? €
Keramička krunica na implantatu ( sa nadogradnjom ) ? €
INDIVIDUALNA PROFILAKSA PARODONTNIH BOLESTI
1.posjet- odstranjivanje mekih i tvrdih zubnih naslaga ? €
2.posjet- pjeskarenje po čeljusti ? €
3.posjet- higijenski tretman( pjeskarenje, uklanjanje kamenca i poliranje ? €
ORALNA KIRURGIJA
Pregled akutnog bolesnika ? €
Vađenje zuba bez anestezije ? €
Vađenje zuba sa separacijom bez anestezije ? €
Vađenje zuba sa šivanjem ? €
Ugradnja implantata „ ASTRA " ? €
Ugradnja impantata „ DENTIUM " ? €

Cjene su izražene sa PDV-om. cjenik podložan promjenama.

Europa / Hrvatska
Ul. Ivana Pavla ll 97, 23 233 Privlaka
00 385 23 367 582
00 385 91 5207 838
bartulov.natasa@inet.hr